Skip to content

Barvy, které Vám pomohou Protipožární barvy a nástřiky s novými možnostmi

Protipožární nástřik a nátěr na ocelové konstrukce, beton a železobeton

Protipožární nátěry určené k ochraně ocelových nosných konstrukcí proti působení ohně a sálavého tepla jsou otestované jako systém: základová antikorozní barva – protipožární nátěr – uzavírací nátěr, přičemž uzavírací nátěr zpravidla není podmínkou aplikace.

Protipožární nátěry na ocelové konstrukce tvoří bílý souvislý matný povlak v požadované tloušťce dle předepsané požární odolnosti. Použitím uzavíracího nátěru je ocelová konstrukce chráněna proti působení agresivního prostředí a navíc lze zvolit vhodný barevný odstín.

Protipožární barvy na dřevěné konstrukce

Protipožární nátěry na dřevo jsou určeny do suchého prostředí – maximální relativní vlhkost vzduchu se smí pohybovat v rozmezí 70 až 80 % a je doporučováno, aby při aplikaci byla maximální relativní vlhkost ošetřovaného dřeva do 20 %.

Nátěr nemůže být tedy funkčně použit na ochranu krovu, který je před položením střešní krytiny vystaven po několik dnů povětrnostním vlivům (degradace UV zářením, deštěm).

Protipožární technologie a služby

Provádíme aplikaci ochranných protipožárních nátěrů a ochranných protipožárních nástřiků na ocelové konstrukce, dřevo, beton a elektrické kabely a požární ucpávky a protipožární ucpávky.

Protipožární nátěry na dřevěné a ocelové konstrukce lze klasifi kovat nejen jako technické nátěry, ale svým vzhledem splňují i estetické požadavky. Mohou být řešením například u historických objektů, kde jsou rozsáhlé stavební úpravy nepřijatelné.

Kovářské barvy UNIFER®

Nabízí široký sortiment kvalitních, ale také efektních nátěrových hmot vyráběných na bázi netoxických pigmentů a speciálních pryskyřic s cílem uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Samozákladující nátěrová hmota s obsahem oxidů slídového lamelárního železa a hliníku, to je Kovářské barvy UNIFER®. Díky svému složení zajišťují Kovářské barvy UNIFER® velice účinnou bariéru proti korozi, pronikání vlhkosti, atmosférickým vlivům, chemickému zatížení a mají vysoce estetický vzhled, s kovovými metalickými odlesky podobnými tepanému kovu.

Společnost AAA COLOR s.r.o.

Společnost AAA COLOR s.r.o. je obchodní a servisní společností zabývající se prodejem kompletního sortimentu nátěrových hmot včetně speciálních protipožárních barev, nátěrů a nástřiků určených k protipožární ochraně ocelových a dřevěných konstrukcí, betonu, elektrických kabelů, textilu, papíru atd.

Naše společnost zajištuje komplexní služby v oblasti protipožární ochrany.

K dnešnímu dni oficiálně zastupujeme pro Česko a Slovensko, jako jediní a výhradní dovozci a distributoři, italské společnosti AMONN FIRE S.r.l. – barvy, nátěry a omítky pro požární ochranu systému AMOTHERM a MONOKOTE a CAP ARREGHINI S.p.A. – Kovářské barvy UNIFER®.

Pokračujeme tak v úspěšné historii prodeje italských výrobků se značkou AMONN FIRE a CAP na českém trhu.

V naší nabídce najdete barvy na železo, dřevo, omítky, beton, dekorativní nátěry, probarvené omítky, mozaiky a kompletní doplňkový sortiment potřeb pro malíře, natěrače i kutily.

Splňujeme veškeré požadavky vycházející z nařízení EU certifikace a to na jakékoli námi dodávané produkty.

Od ledna 2012 je otevřen showroom v prodejně společnosti AAA COLOR na adrese Kolískova 15, Brno.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Protipožární barvy a nátěry

Tento reaktivní nátěr je vhodný k použití na ocelové konstrukce v interiéru a v částečně exponovaném exteriéru, při dodržení podmínek užití v daném prostředí typu Y, Z1 a Z2 podle technických kritérií uvedených v ETAG 018 – část 2, na ocelové konstrukční dílce ošetřené antikorozním základním nátěrem, bez dodatečného uzavíracího nátěru, který není nutný. Požární odolnost R15 – R90.

Ochranný zpěnitelný protipožární systém, používaný k ochraně dělicích zděných prvků a betonu. Zpěnitelný nátěr má po aplikaci charakter tradičního hydronátěru, nemění vzhled výrobků, nezatěžuje tvar konstrukce, na kterou je aplikován. Tento reaktivní systém je určen k aplikaci v interiéru.

Protipožární omítky a nástřiky

Protipožární systém určený k ochraně ocelových a betonových konstrukcí (železobeton, standardní a předpjatý) proti ohni.

Výrobek se používá ke zvýšení ohnivzdornosti chráněných prvků, jako alternativa k většímu konstrukčnímu dimenzování a/nebo k ochraně železných prvků silnými vrstvami betonu.
Stříkaná omítka po přilnutí k podkladu vytvoří souvislý, kompaktní, rezistentní povrch a nemění geometrii konstrukčního prvku, na který je aplikována.

Při použití výrobku MONOKOTE MK 6/S a MK 6/HY lze jednoznačně garantovat protipožární odolnost až do třídy R 240.

Výrobek se používá k aplikaci u objektů, které jsou ještě „objemově otevřené“, nicméně vzhledem k tomu, že je vyroben na bázi sádry, není vhodný ke stálému vystavení extrémním povětrnostním podmínkám. Nástřik je určen k úpravě vnitřních konstrukcí.

Naše spolupráce s obchodními partnery
je stavěna na spolehlivosti, preciznosti a profesionálním jednání.

fire art wallpaper 4

V dnešní době je protipožární ochrana,
protipožárními nátěry, ocelových konstrukcí
velice diskutovaným tématem na většině staveb.

Z důvodu zakomponování protipožárních nátěrů
do antikorozního systému doporučujeme dbát
na důkladnou přípravu povrchů před aplikací.

fire art wallpaper 6

Výhradní distributor těchto značek

logo

Protipožární nátěr PROTHERM STEEL | Protipožární nátěr PROTHERM AQUASTEEL | Protipožární nástřik MONOKOTE® MK-6 Protipožární nátěry a ucelené ochranné systémy na dřevo a jeho deriváty AMOTHERM® WOOD a HYDROLAC